+34 93 200 20 92 | Pl. Adrià nº 6, Barcelona

Política de privadesa

Dra. Marta Serra-Serrat

+34 93 200 20 92

Els pacients opinen

MADRE DE ALBERT R

BRACKETS DAMON ORMCO.
“És com anar a casa d'uns amicis. Ens ho expliguen tot molt bé i ens fan participar en el tractament”. 

 

PATRICK C

BRACKETS DAMON ORMCO.

“Estic encantat. M'agrada que em avisin el dia abans de la visita. M'agrada la selecció de revistes que hi ha a la sala d'espera”.

 

 

SANDRA B

BRACKETS INCOGNITO 3M.

“Insuperable. El personal és formidable. La doctora es desviu pel pacient i pel seu tractament, Es nota que es bolca en el seu treball”.

 

 

Ma ÁNGELES M

CIRUGIA ORTOGNATICA.

“Estan pendents de mi. Em informen molt clarament de totes les etapes de la meva tractament".

 

PILAR R

BRACKETS ADVANCE CLARITY 3M

"ulissim! la havia estat en altres diniques, però aquesta és la millor”.

 

{

La utilització dels serveis i/o continguts de la present pàgina web implica l’acceptació de les condicions incloses en aquest Avís Legal i Política de privadesa i el seu compromís a respectar-les.

1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA COMPANYIA

Identitat: SMILELINE, S.L. – C.I.F.B-67251769
Domicili social: Barcelona 08021 PL. D. Adrià núm. 6.
Correu electrònic: smileline@orto.org

D’ara endavant, referida com a SMILELINE CLINIC

El nom de domini “ORTO.ORG” és titularitat de SMILELINE CLINIC.

2. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

SMILELINE CLINIC garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades Personals, i en especial al Reglament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ia la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

2.1 Identitat i adreça del responsable del fitxer

En virtut de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SMILELINE CLINIC us informa que en introduir les vostres dades a través dels formularis electrònics de la nostra web ens subministrarà determinades dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i incorporaran a els corresponents fitxers de què SMILELINE CLINIC és titular i Responsable.

2.2 Finalitat del tractament de les vostres dades

La recollida i tractament automatitzat de les vostres dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, la gestió de la participació en concursos i promocions, el seguiment de consultes, comunicacions comercials per mitjans electrònics i/o la confecció d’estadístiques. Per la present, vostè consenteix el tractament de les seves dades per tal de ser utilitzades per a l’enviament de promocions publicitàries i prospecció comercial a través de qualsevol mitjà, incloent per via electrònica, per SMILELINE CLINIC.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió a través dels mitjans habilitats per a això.

2.3 Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l’usuari a través de l’acceptació de la present Política de Privadesa.

2.4 Drets

L’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició mitjançant correu electrònic a smileline@orto.org indicant a l’assumpte «Dades Personals». Amb aquesta finalitat, caldrà especificar, almenys, el nom i cognoms i adreça de correu electrònic i dret exercitat.

2.5 Cessió de dades

Excepte en el cas que SMILELINE CLNIC us informe expressament de possibles cessions de dades a tercers i sol·liciti el vostre consentiment, cap tercer aliè a SMILELINE CLINIC excepte els supòsits emparats per la legislació vigent, tindrà accés a la informació i/o dades personals dels usuaris de la Web.

3. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT.

SMILELINE CLINIC es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, adoptant les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Per la seva banda, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a SMILELINE CLINIC i el seu compromís d’actualitzar la informació, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci , així com dels perjudicis que causi per això a SMILELINE CLINIC oa tercers.

4. XARXES SOCIALS

SMILELINE CLINIC pot estar present a xarxes socials com Instagram, Facebook i/o Twitter mitjançant la creació de perfils oficials de SMILELINE. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials de SMILELINE CLINIC es regirà: i) per les polítiques de privadesa i condicions d’ús que amb caràcter específic s’indiquin al perfil creat per SMILELINE CLINIC, ii) per les condicions previstes en aquest Avís Legal i Política de Privadesa i iii) per les polítiques de privadesa i condicions d’ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials. En cas de conflicte, s’aplicaran amb caràcter preferent les normes específiques establertes al perfil oficial de SMILELINE CLINIC i si no n’hi ha per aquestes condicions.

Respecte als enllaços que la nostra web estableix als nostres perfils a les Xarxes Socials de Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, us informem que SMILELINE CLINIC és el prestador de Serveis de la Societat de la informació conforme a l’art 10 de LSSI, sent la informació subministrada en aquesta web extensible a aquests perfils. També informem que Internet no és una font d’accés públic, per la qual cosa s’exonera SMILELINE de qualsevol tipus de responsabilitat respecte al tractament de dades que l’usuari pogués realitzar.

5. ÚS DE SERVEIS I CONTINGUTS

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte i lícit dels serveis i les informacions de la pàgina web titularitat de SMILELINE CLINIC.

Així mateix, en aquells serveis que puguin ser oferts per la web o perfils socials de SMILELINE CLINIC, l’usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar o distribuir cap tipus de material i/o, en general, informació o opinions, els quals continguts siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral oa l’Ordre Públic, de contingut difamatori o pornogràfic, atemptin contra l’honor i la imatge SMILELINE CLINIC, les seves marques o contra drets de tercers o, en general, puguin ferir la sensibilitat d’altres visitants o usuaris. Queda així mateix prohibit fer qualsevol ús o utilització de la web, perfils socials, fòrums, etc. amb la finalitat d’obtenir un ànim lucratiu o que, en general, pugui suposar un perjudici o un comportament deslleial amb SMILELINE CLINIC (per exemple, desviar trànsit cap a un altre lloc).

Per la seva banda, SMILELINE CLINIC no assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis continguts i es reserva el dret a modificar o, si escau , retirar aquests continguts o informacions de forma immediata, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe.

Així mateix, SMILELINE CLINIC es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat de previ avís.

En cap cas SMILELINE CLINIC els seus directors i/o apoderats i empleats seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si escau, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la web Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

SMILELINE CLINIC no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços («links») o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. SMILELINE CLINIC no recomana ni garanteix cap de la/les Informació/és obtinguda/des per o mitjançant un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la Informació obtinguda a a través d’aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o utilitzar malament un enllaç.

6. ENLLAÇOS

Queda prohibit establir un enllaç amb, o un contingut de correu des de qualsevol URL fins a la Web de SMILELINE CLINIC sense l’exprés permís escrit de SMILELINE CLINIC

7. COOKIES

En algunes ocasions, aquesta web utilitza «Cookies», és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir determinada informació per adequar la web a les seves preferències i interessos, com pot ser l’idioma escollit pel usuari, el disseny i continguts i altres circumstàncies anàlogues. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Tot i això, SMILELINE CLINIC no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les pàgines, pantalles, marques, denominacions, logotips, música, comunicacions, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva de SMILELINE CLINIC o ha estat objecte de llicència o cessió per part dels seus legítims titulars. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit.

Només es permet la descàrrega, còpia i impressió dels continguts per a ús personal i privat.

Queda prohibit:

– L’ús i l’explotació dels continguts amb finalitats o per mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials de qualsevol índole.
– Reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit de SMILELINE CLINIC.
– Descompondre, realitzar enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament i l’accés d’aquest lloc web i dels serveis continguts aquí.

Es fa constar que, en publicar continguts (com ara “comentaris”, “fotografies” o “videos”) a les seccions habilitades per a això en aquesta Web o als perfils socials de SMILELINE CLINIC, l’usuari està concedint a SMILELINE CLINIC una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que li poguessin correspondre sobre aquests continguts. Aquesta llicència és no exclusiva i abasta la totalitat dels drets i les modalitats d’explotació d’aquests continguts (incloent-hi, de forma no limitativa, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma o suport, tangible o intangible , amb inclusió expressa d’Internet), per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense dret a percebre cap remuneració.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

10. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS DE NAVEGACIÓ

SMILELINE CLINIC es reserva la possibilitat de modificar la Política de privadesa i condicions de navegació per adequar-la a la legislació i jurisprudència vigent en cada moment. En aquest supòsit, els canvis que s’introdueixin seran anunciats en aquesta pàgina amb prou antelació per a la posada en pràctica.

HORARIS

Dll-Mar 08:30-20:30
Dc 09:00-19:30
Dijous 08:30-19:30
Diu 08:30-14:00

CONTACTO
Pl. Adrià nº 6
08021 BARCELONA
Tef: +34 93 200 20 92
WhatsApp: +34 628 28 27 74
Email: smileline@orto.org
Copyright © 2017 - All rights reserved.